E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ฮ่องกง Hongkong ไหว้พระ 9 วัดดัง
ทัวร์ Hongkong ไหว้พระ 9 วัดดัง พักโรงแรม 4 ดาว
ประเทศ ฮ่องกง
สายการบิน
ระยะเวลา 3 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน พักโรงแรม 4 ดาว

กำหนดการ 2562 ธ.ค.61- มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
Gallery