E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » AUTUMN IN TOKYO 6D3N
ทัวร์ AUTUMN IN TOKYO 6D3N
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ คานากาว่า เพลิดเพลินไปกับเทศกาลประดับแสงไฟและกิจกรรมมากมายในสวนซากามิ รีสอร์ต เพลเชอร์ ฟอเรสต์

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น

โยโกฮาม่า ลิ้มลองราเม็งแสนอร่อยที่ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง

โตเกียว ชมทัศนียภาพความงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขามิทาเกะ, นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ ย่านชินจูกุ, ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนเมจิจิงกูไกเอ็น


กำหนดการเดินทางปี 2561
20-25 พฤศจิกายน
30พฤศจิกายน – 5ธันวาคม 2561
กำหนดการ 2561 พ.ย. - ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 40,500 บาท
Gallery