E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Charming East Europe Germany-Austria
5-11 ก.ย. / 12-18 ก.ย. / 26 ก.ย. - 2 ต.ค.
5-11 พ.ย. / 12-18 พ.ย. / 19-25 พ.ย.
1-7 ธ.ค.
ทัวร์ Charming East Europe Germany-Austria
ประเทศ เยอรมัน-ออสเตรีย
สายการบิน
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ มิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย

โฮเฮนชวานเกา เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของ
กษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย ทะเลสาบน้อยใหญ่
ที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้าง
จากบัญชาของกษัตริย์ลุด วิคที่ 2 และยังเป็น ปราสาทต้นแบบ
ที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูน
และเป็น สัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์

อินน์สบรูค เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน กีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง

เบิร์ชเทชการเด้น เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเที่ยวของประเทศเยอรมันหรือเส้นทาง The Alpine Road และในอดีตเคยเป็นเมืองที่ร่ำรวยด้วยเหมืองเกลือ
ซึ่งเริ่มทำการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1517 ปัจจุบันกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ทะเลสาบโคนิกซี ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบกษัตริย์ ซึ่งเป็นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย มีทัศนียภาพสวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งอีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่ถือว่าลึกที่สุด
น้ำใสที่สุด และสะอาดที่สุดในเยอรมนี

ซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลงและสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยัง เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ฮอลสตัท เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไป
กว่า 4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหล
ของนักเดินทางมากมาย

เวียนนา เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย
อดีตอาณาจักรใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชาติที่งดงาม และมีพระราชวังที่มีความงดงามที่สุด
กำหนดการ 2561
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
Gallery