E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES
ทัวร์ EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES
ประเทศ เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ มิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย
ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน
การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย

การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น ตั้งอยู่กลางเทือกเขาแอลป์
เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต้
ที่ตั้งของยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน

ฟุสเซ่น เมืองของแคว้นบาวาเรีย ติดกับ
ชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามา
ตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของ
ปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ และยังเป็นที่ตั้งของ
ปราสาทดังนอยชวานสไตน์

คัวร์ เมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส
ในเขตอัลไพน์และเป็นเมืองหลวงของแคว้นเกราบุนเดิ้น
ในแถบตะวันออกของสวิส และยังเป็นเมืองเกทเวย์
สำหรับเส้นทางในแถบอัลไพน์

ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส (Charming City)
และเป็นที่ตั้งของทะเลสาบที่มีความงดงามราวภาพวาด
และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ที่สำคัญของนักท่องเที่ยว

วาดูซ เมืองหลวงแห่งประเทศลิคเท่นสไตน์
มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า ราชรัฐลิคเท่นสไตน์
เป็นอีกประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปกลางมีพรมแดนติด
สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย เป็นที่นิยมของหมู่นักเดินทาง
และนักเล่นกีฬาฤดูหนาวล้อมรอบด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขา
ริมฝั่งแม่น้ำไรน์

อินน์สบรูค เมืองหลวงแห่งรัฐทิโรล
ดินแดนแห่งหุบเขามีทิวทัศน์อันงดงาม
ผสมผสานแหล่งเพาะปลูกและที่เล่นสกีที่ดีที่สุด
ในยุโรป มีชื่อเสียงในด้านการเป็นศูนย์กลางของกีฬาฤดูหนาว
เป็นเมืองแรกของโลกที่จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 3 ครั้ง

ซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง ซึ่งเป็นสถานที่ของ
เด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี
ในปี 2006 ที่ผ่าน มา
กำหนดการ 15-22 ก.พ. 2561
ราคาเริ่มต้น 59,500 บาท
Gallery