E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ยุโรป » East Europe 5Contries
ทัวร์ East Europe 5Contries
ประเทศ ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ค-เยอรมัน
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ เวียนนา เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และ ธรรมชาติที่งดงาม และมีพระราชวังเชิร์นบรุนน์ที่มีความงดงามที่สุด

บูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ดินแดนแสนงามของแม่น้ำดานูบ ชมเมืองเก่าบูดาและเมืองชมถนนเส้นที่ สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสต์พร้อมชมนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ใหม่พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

ปราค เมืองหลวงแห่งปราค ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติก ชมสะพานชาร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราครวมทั้งหมู่ปราสาทปราคอันสวยงาม

บราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค

โฮเฮนชวานเกา เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมือง เก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ ที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุด วิคที่ 2 และยังเป็น ปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็น สัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์

มิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุด
กำหนดการ 2562 17-14 ก.ย. / 21-28 ก.ย. / 9-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย.2562
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
Gallery