E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Eastern Europe Wonderful
ทัวร์ Eastern Europe Wonderful
ประเทศ ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอมัน
สายการบิน
ระยะเวลา 9 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ เวียนนา เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย
อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ
ดนตรี และ ธรรมชาติที่งดงาม
และมีพระราชวังที่มีความงดงามที่สุด

วิเซอร์กราด จัดเป็นเมืองที่อยู่ในกลุ่มพันธมิตร
แห่งยุโรปตะวันออก เป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าทางทหาร
เศรษฐกิจและพลังงาน ตัวเมืองมีความสวยงามและ
มีแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายหลักในกลุ่มยุโรปตะวันออก
ไหลผ่านใจกลางเมือง

บูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี
ดินแดนแสนงามของแม่น้ำดานูบ
ชมเมืองเก่าบูดาและเมืองชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุด
ของเมืองบูดาเปสต์พร้อมชมนครที่สวยงาม
ด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบใหม่
พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค

บราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกีย
ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองหลวงและ
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย

ปราค เมืองหลวงแห่งปราค ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราคพร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย

คาร์โลวี วารี่ เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบหุบเขา
ของประเทศสาธารณะเช็ค ที่ทอดตัวยาวไปตาม
แม่น้ำเทปา แม่น้ำสายเล็กๆ ที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่
ที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองให้มีความอุดมสมบูรณ์
อันเนื่องมาจากแม่น้ำสายนี้ได้พัดพาเอาแร่ธาตุต่างๆ
มาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้คาร์โลวี วารี่
มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องของการอาบน้ำแร่
ที่มีคุณสมบัติทางการบำบัดโรคร้ายต่างๆ

นูเรมเบิร์ก ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ซึ่งอดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซีเมืองแสนสวยน่ารักๆ
ของเยอรมัน และปัจจุบันเป็นเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรม
ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

อิงกอลสตัดท์ เมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของแคว้นบาวาเรีย
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ออดี้
และเครื่องบินแอร์บัสและสินค้าอิเล็คโทรนิคต่างๆ
และเป็นที่ตั้งของเอ๊าท์เล็ตดัง ในเครือของ Chic Outlet

โดเนาเวิร์ท มืองสำคัญในแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน
ตั้งอยู่ระหว่างเมืองมิวนิคและนูเรมเบิร์ก หนึ่งในเส้นทาง
สายโรแมนติคชื่อดังของเยอรมัน

ฮาร์เบิร์ก อีกเมืองหนึ่งในแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำวอร์นิซ
เช่นเดียวกับเมืองโดเนาเวิร์ท และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง
ถนนสายโรแมนติค และเป็นที่ตั้งของปราสาท
อยู่บนเนินเขาสูงที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุด

นอร์ดลิงเก้น เมืองที่ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในหลุมอุกกาบาทยักษ์
เดอะริส The Rises ตัวเมืองมีลักษณะเป็นรูปไข่
โอบล้อมด้วยกำแพงและประตูเมืองที่งดงาม

สตุ๊ตการ์ต เมืองทางตอนใต้ของประเทศเยอรมัน
และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาเด้น-เวิร์ทเทมเบิร์ก
และเป็นเมืองใหญ่เป็น อันดับ 6 ของประเทศ
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมสมัยใหม่
ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทที่มี ชื่อเสียง ได้แก่ เดมเลอร์
พอร์ช ฮิวเลท-แพ็คการ์ท และ ไอบีเอ็ม

ไฮเดลเบิร์ก รัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ และทรงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8
ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบน
เส้นทางนักปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็นเมืองมรดกโลก
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้

แฟร้งค์เฟิร์ต เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และ
ใหญ่เป็นอันดับ5 ของประเทศเยอรมนี
กำหนดการ 28 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
Gallery