E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » ENJOY HOKKAIDO 5D3N
ทัวร์ ENJOY HOKKAIDO 5D3N
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ อาซาฮีคาว่า ลิ้มรสสุดยอดราเม็งขึ้นชื่อ
ของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ที่ ไอซ์ พาวิลเลียน สัมผัสอากาศหนาว
ที่อุณภูมิ – 41 องศาเซลเซียส, เข้าชม
การทำสาเกที่พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า

โอตารุ เก็บภาพความประทับใจ
กับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ
เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง
ที่ยังคงมีกลิ่นอายของอารยแบบธรรมญี่ปุ่น
แต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก
เพลิดเพลินกับสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าที่อิออน มอลล์

ซัปโปโร ช้อปปิ้งสินค้าที่มิตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค,
ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลา,ช้อปปิ้งย่านทานูกิ
และซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลากหลายชนิด,
ชมสถาปัตยกรรมอาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า
ที่รู้จักกันในนามทำเนียบอิฐแดง
กำหนดการ 11-15 เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
Gallery