E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Europe Classic Reroute
ทัวร์ Europe Classic Reroute
ประเทศ ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี
สายการบิน
ระยะเวลา 10 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ ปารีส เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม
และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เยือนพระราชวังแวร์ซายส์
ล่องเรือชมทัศนียภาพบนแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลัก
ของนครปารีส พร้อมช้อปปิ้งสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี

สตราสบูร์ก เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ในฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ได้ฉายาว่า Le Petite France มีเมืองเก่าและโบสถ์นอร์ทเทรอดามที่มีความยิ่งใหญ่ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค

จุงฟราว ยอดเขาที่ได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ ขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค ซึ่งมีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ

โฮเฮนชวานเกา ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ และยังเป็นที่ตั้งของ ปราสาทดังอย่างปราสาทนอยชวานสไตน์

อินน์สบรูค เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน กีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง

เวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี
อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิส
ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ
ล่องเรือพร้อมสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค

ปิซ่า เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี
อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เซียน่า เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1995 และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งของประเทศอิตาลี

โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่
กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานที่ที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกและนครวาติกัน มหาวิหารที่เป็นศูนย์กลาง
แห่งคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิคของโลก
ชมรูปปั้นและจิตรกรรมอันล้ำค่าโดยฝีมือ
ของจิตรกรเอกชื่อดังก้องโลก
กำหนดการ 7-16 เม.ย. / 9-18 เม.ย. / 11-20 เม.ย.2562
ราคาเริ่มต้น 99,000 บาท
Gallery