E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Europe Romantic Route
ทัวร์ Europe Romantic Route
ประเทศ เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิส-อิตาลี
สายการบิน
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ มิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย

ปรีนอัมคีมซี เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเยอรมันในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น พระราชวังที่งดงามที่สุดในโลกโดยมีต้นแบบจากพระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝรั่งเศส

อินน์สบรูค เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน กีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง

โฮเฮนชวานเกา เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมือง เก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย ทะเลสาบน้อยใหญ่ ที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุด วิคที่ 2 และยังเป็น ปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็น สัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์

ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสฯ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม อาทิ ทะเลสาบลูเซิร์น สะพานคาแปล อนุเสาวรีย์สิงโตหินและแหล่งช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ

ทิราโน่ เมืองพรมแดนระหว่างอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในจังหวัดซันดริโอภาคเหนือของประเทศอิตาลี

โคโม่ เมืองที่มีความงดงามและมีทะเลสาบเป็นชื่อเดียวกับชื่อเมือง มีทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ในแคว้นลอมบาร์เดีย ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชะอุ่ม

เวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค

มิลาน หรือ มิลาโน เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี มีมหาวิหารที่งดงามโดดเด่นและแหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นชื่อดังก้องโลก แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็น ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี มากว่า 100ปี
กำหนดการ 11-19 เม.ย.2562
ราคาเริ่มต้น 83,500 บาท
Gallery