E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » FANTASTIC…MOROCCO 8D5N
ทัวร์ FANTASTIC…MOROCCO 8D5N
ประเทศ โมร็อคโค
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ คาซาบลังก้า เมืองที่คนทั่วโลกรู้จักและอาจรู้จักมากกว่าราชอาณาจักรโมรอคโคด้วยซ้ำเพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและ เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้วยังถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่อง Casablanca โดยที่ไม่ได้ถ่ายทำในคาซาบลังก้าเลย

ราบัต เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปีค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส และเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง และทำเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม

เออร์ฟูด์ เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้าที่เดินทางมาจากทางตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอารเบียและซูดานในแอฟริกา

เฟส เมืองหลวงเก่าในศตวรรษที่ 8 ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมรอคโค

เมอร์ซูก้า เมืองแห่งทะเลทราย ที่มีกิจกรรมอันตื่นตาตื่นใจทั้งตั้งแคมป์กลางทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นและสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย

มาราเกช เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด
กำหนดการ 2561 20-27 พ.ย./ 06-13 ธ.ค.2561/ 27ธ.ค.-03 ม.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
Gallery