E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Happy Heritage
ทัวร์ Happy Heritage
ประเทศ เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่สวยงาม

ซานสคันส์ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี

หมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบตะวันตกที่อบอุ่นมีคลองขนาดเล็กไหลผ่าน เกิดเป็นทัศนียภาพงดงาม ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์

โคโลญจ์ เป็นเมืองเมืองที่เก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโรมัน และยังเป็นเมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวม ตัวกันกับเยอรมันตะวันออก คนไทยเราจะรู้จักเมืองนี้ตามชื่อของน้ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ และยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมดังกล่าวมาตั้งแต่เกือบ300ปี เลข 4711

บอนน์ เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามของประเทศเยอรมัน เคยเป็นอดีตเมืองหลวงของเยอรมนีตะวันตก ปัจจุบันเป็นเมืองเเห่งการศึกษาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโคโลญจ์ ริมเเม่น้ำไรน์ เเละอยู่ใกล้ๆ กับเมืองสำคัญๆ อย่างเมืองดุสเซลดอร์ฟ

เกนท์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

บรัสเซลส์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส ให้ท่าน
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเที่ยวเมืองบรูจจ์ทีได้ชื่อว่าเป็น
เวนิสแห่งเบลเยี่ยม
กำหนดการ 18-25 ก.พ.2562
ราคาเริ่มต้น 53,500 บาท
Gallery