E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » JAPAN GOLDEN ROUTE 6D3N
ทัวร์ JAPAN GOLDEN ROUTE 6D3N
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ นารา นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง

เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสะพานชมจันทร์และป่าไผ่เขียวขจีที่อาราชิยาม่า

ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลชื่อดัง, เดินข้ามสะพานแขวนคนข้ามที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นที่มิชิม่า สกายวอล์ค

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ, ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น, เยี่ยมเยือนหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ที่ติดอันดับ1ใน100 เรื่องความใสสะอาดของน้ำ

โกเทมบะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

โยโกฮาม่า ลิ้มลองราเม็งแสนอร่อยที่ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง

โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ ย่านชินจูกุ, ชมความงดงามของต้นแปะก๊วยในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนเมจิจิงกูไกเอ็น

กำหนดการ 2561 5-10 ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 47,500 บาท
Gallery