E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » NAGOYA SUPER SAVE
ทัวร์ NAGOYA SUPER SAVE
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ นารา สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึ
ที่วัดโทไดจิ

มิเอะ เยี่ยมชม หมู่บ้านนินจาอิกะ
เพลิดเพลินและได้รับความรู้เกี่ยวกับนักรบสายลับ
แบบฉบับญี่ปุ่น

นาโกย่า ช้อปปิ้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ อิออน มอลล์,
สัมผัสความงามของ ปราสาทนาโกย่า
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำของเมืองนาโกย่า,
ศาลเจ้าอาสึตะ สถานที่ประดิษฐานของเทพเจ้าอามาเทระสึ
และอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองเต็มวัน

โอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ
แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า

กำหนดการเดินทาง 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 1-5 / 2-6 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27

เดือน มีนาคม 9-13 / 17-21 / 19-23
กำหนดการ ก.พ. - มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
Gallery