E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์นิวซีแลนด์ » นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน
ทัวร์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน
ประเทศ นิวซีแลนด์
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ อ็อคแลนด์ ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์
เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบ
และชมภูเขาไฟที่ดับ ชมเมืองท่าและเป็นศูนย์รวมด้านการค้า
เศรษฐกิจของเกาะเหนือ

ถ้ำไวโตโม่ ชมถ้ำหินงอก หินย้อย
ล่องเรือ ชมตัวหนอนเรืองแสงระยิบระยับ

มาตามาตา ที่ตั้งของหมู่บ้านของชาวฮอบบิท
( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลัง
ของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท

โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ
เพลิดเพลินกับการสาธิตการตัดขนแกะ
การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
ชมปลาเทร้าหลากหลายพันธุ์ และนกกีวี
และทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี
พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมืองแบบเมารี

เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโป
ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญ่
และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
กำหนดการ 2562 27-31 มี.ค. / 03-07 เม.ย. / 01-05 พ.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 64,500 บาท
Gallery