E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์นิวซีแลนด์ » นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน
 
ทัวร์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน
ประเทศ นิวซีแลนด์
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ ไคร้สท์เชิร์ช เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ
ที่มีทัศนียภาพคล้ายเมืองอังกฤษมากที่สุด

เทคาโป ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า
ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ

ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู
เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ดื่มด่ำกับความงามของ
เมืองควีนส์ทาวน์ นำท่านล่องเรือกลไฟโบราณ
ที่มีความเก่าแก่เกือบร้อยปี พร้อมชมการแสดงการตัดขนแกะ
และการต้อนแกะจากสุนัขแสนรู้

ไคคูร่า เมืองแห่งการล่าปลาวาฬ
ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มีการล่าปลาวาฬอย่างมาก
นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬที่ส่วนใหญ่มาหากินบริเวณ
เมืองไคคูร่าแห่งนี้

อ็อคแลนด์ ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์
เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบ
และชมภูเขาไฟที่ดับแล้ว

ถ้ำไวโตโม่ ชมถ้ำหินงอก หินย้อย
ล่องเรือ ชมตัวหนอนเรืองแสง

โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ
ชมการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
ชมปลาเทร้าหลากหลายพันธุ์ และนกกีวี
และทานอาหารค่ำ อาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี
พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง
กำหนดการ 2561 06-13 ส.ค. / 19-26 ส.ค.
09-16 ก.ย. / 23-30 ก.ย.
06-13 ต.ค. / 14-21 ต.ค.
18-25 พ.ย.
01-08 ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 93,500 บาท
Gallery