E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์นิวซีแลนด์ » นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน
ทัวร์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน
ประเทศ นิวซีแลนด์
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ เทคาโป ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า
ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็ง
ของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ

เม้าท์คุก ยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,755 เมตร
ยอดเขาที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์

ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู
เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ดื่มด่ำกับความงาม
ของเมืองควีนส์ทาวน์ ล่องเรือไปบนทะเลสาบ
กับเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะและสุนัขต้อนแกะ

ไคคูร่า เมืองแห่งการล่าปลาวาฬ
ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่มีการล่าปลาวาฬ
นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬที่ส่วนใหญ่มาหากิน
บริเวณเมืองไคคูร่าแห่งนี้

ไคร้สท์เชิร์ช เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ
ชมความงามของพฤกษศาสตร์ ชมยอดเขาแคชเมียร์
ที่ท่านสามารถมองเห็นเมืองไคร้สท์เชิร์ช
ได้ทั้งเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน
กำหนดการ 2561 20-25 มี.ค./ 27 มี.ค.-01 เม.ย. /
03-08 เม.ย. / 17-22 เม.ย. /
01-06 พ.ค. / 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. /
12-17 มิ.ย. / 26 มิ.ย. - 01 ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท
Gallery