E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์นิวซีแลนด์ » นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน
ทัวร์ นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน
ประเทศ นิวซีแลนด์
สายการบิน
ระยะเวลา 9 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ ไคร้สท์เชิร์ช เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ
ชมความงามของพฤกษศาสตร์ ชมยอดเขาแคชเมียร์
ที่ท่านสามารถมองเห็นเมืองไคร้สท์เชิร์ช
ได้ทั้งเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน

ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู
เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ดื่มด่ำกับความงาม
ของเมืองควีนส์ทาวน์ นำท่านล่องเรือกลไฟโบราณ
ที่มีความเก่าแก่เกือบร้อยปี ชมการแสดงการตัดขนแกะ
และการต้อนแกะจากสุนัขแสนรู้

ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งชื่อดังของประเทศ
ที่นับวันจะหาชมได้ยากยิ่งเนื่องจากสภาวะโลกร้อน
ซึ่งธารน้ำแข็งนี้จะไหลลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง
เกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงามบนฝั่งเวสต์โคสต์
ชมความงามของทะเลสาบวานาก้าที่งดงามราวกับภาพวาด
และนั่งรถไฟสายโรแมนติคทรานซ์อัลไพน์เอ๊กซ์เพรส

ดันนีดิน เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่า
เป็น "สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ " เป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ในเขตโอทาโกบนเกาะใต้
ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้

โออามารู เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์
ด้วยอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมเก่าที่ได้รัการอนุรักษ์ไว้
อย่างสวยงาม ตื่นเต้นกับการเฝ้าสังเกตนกเพ็นกวินตัวเล็กๆ
นับร้อยนับพันสุดแสนน่ารักที่ขึ้นมาทำรังบนชายฝั่งอย่างใกล้ชิด
ท่านจะได้พบกับนกเพ็นกวินตาสีฟ้า Blue Penguin Colony
โดยเฉพาะช่วงพลบค่ำชมนกเพนกวินที่กำลังเดินทางกลับสู่รัง
กำหนดการ 2561 24 มี.ค. - 01 เม.ย. /
04-12 เม.ย. / 23 เม.ย. - 01 พ.ค. /
01-09 พ.ค. / 29 พ.ค. - 06 มิ.ย. /
09-17 มิ.ย. / 23 มิ.ย. - 01 ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 93,300 บาท
Gallery