E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Nature of Europe
ทัวร์ Nature of Europe
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ มิลาน เมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลี
และยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดัง

ทิราโน่ เมืองพรมแดนระหว่างอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์
ตั้งอยู่ในจังหวัดซันดริโอภาคเหนือของประเทศอิตาลี

เซ้นต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศหรูในหุบเขาของสวิตเซอร์แลนด์
ในมลรัฐเกราบรุนเดิ้น Graubunden รัฐที่ใหญ่ที่สุดในเขตแนว
เทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,775 เมตร

อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ
คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็นเมืองท่องเที่ยวดัง
ของสวิสฯ มียอดเขาสูงเขตเทือกเขาแอลป์ ที่ตั้งของ
ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe

ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสฯ
และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม อาทิ ทะเลสาบลูเซิร์น
สะพานคาแปล อนุเสาวรีย์สิงโตหินและแหล่งช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ

เบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว

เจนีวา เมืองแสนสวยที่มีทัศนียภาพงดงามไปด้วยทะเลสาบ
และน้ำพุกลางใจเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

โลซานน์ เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
ที่ใหญ่ที่สุดในสวิส และเป็นเมืองที่ชาวไทยรู้จักดีในสวิส
นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าและ
เป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษา

มองเทรอซ์ เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์
และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13
กำหนดการ 28 ก.พ. - 7 มี.ค. 2561
6-13 เม.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 67,900 บาท
Gallery