E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » SAKURA WORLD HERITAGE 5D3N
ทัวร์ SAKURA WORLD HERITAGE 5D3N
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ นาโกย่า ชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งที่สวนโอคาซากิ

กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

ทาคายาม่า เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของเมืองทาคายาม่าที่ตลาดเช้า และเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ, เดินเล่นชมเมืองเก่าและเหล่าปลาคาร์พที่แหวกว่ายในคูน้ำรอบเมืองที่หมู่บ้านฮิดะ ฟุรุคาว่า

มิเอะ ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ สวนนาบานะโนะซาโตะ และช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ท

เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสวนซากุระที่ศาลเจ้าเฮย์อัน

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอซาก้า, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิและช้อปปิ้งปิดท้ายที่ ห้างอิออน ซื้อของฝากก่อนกลับเมืองไทย <
กำหนดการ 5-9 เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
Gallery