E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » SPECIAL HERITAGE 5D3N
ทัวร์ SPECIAL HERITAGE 5D3N
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

ทาคายาม่า เยี่ยมชม ทาคายาม่าจินยะ หรืออดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า และเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ

โทยาม่า เดินเล่นชมวิวที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่าที่สวนคันซุย ปาร์ค และเยี่ยมชมสตาร์บัคที่ถูกจัดอันดับว่าวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่น, ชมวิวจากบนยอดตึกที่ทำการรัฐบาลโทยาม่า สามารถชมวิวเมืองโทยาม่าได้ 360 องศา

คานาซาว่า เยี่ยมชมปราสาทคานาซาว่า ที่อดีตกองทัพของญี่ปุ่นใช้เป็นฐานทัพ, เยี่ยมชมสวนญี่ปุ่นเคนโรคุเอ็น ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 สวนสวยที่คนญี่ปุ่นต้องไปซักครั้งในชีวิต

เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เรียงรายเป็นเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร

โกเบ สนุกสนานกับกิจกรรมกระดานเลื่อนหิมะที่ร็อคโค่ สโนว์ พาร์ค

โอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ, อิออน มอลล์

กำหนดการ 2562 ม.ค. - มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
Gallery