E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » TOKYO-COCHIA 6D3N
ทัวร์ TOKYO-COCHIA 6D3N
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ ชิบะ เดินชมย่านการค้าเก่าเมืองซาวาระ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ และยังเป็นโลเคชั่นสุดฮิตสำหรับถ่ายทำละครย้อนยุคทั้งไทยและญี่ปุ่น

คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่วัดโคโตขุ

โอดาวาระ ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึ่งเป็นดั่งอนุสรณ์สถานสุดท้ายแห่ง ตระกูลโฮโจ

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ

โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ ย่านชินจูกุ

อิบารากิ ชมความสวยงามของต้นโคเคีย ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ และอิสระช้อปปิ้ง ณ อามิ เอาท์เลท ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์ดังให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันในราคาสบายกระเป๋า
กำหนดการ 2561 18-23 / 20-25 ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น 42,500 บาท
Gallery