E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » TOKYO HANSA 6D3N
ทัวร์ TOKYO HANSA 6D3N
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่วัดโคโตขุ

โอดาวาระ ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึ่งเป็นดั่งอนุสรณ์สถานสุดท้ายแห่ง ตระกูลโฮโจ

โกเทมบะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวติดอันดับโลกที่ฟูจิคิว ไฮแลนด์

โยโกฮาม่า ลิ้มลองราเม็งแสนอร่อยที่ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง

โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ ย่านชินจูกุ, ชมทุ่งดอกคอสมอสที่บานสะพรั่งไปไกลสุดลูกหูลูกตา ณ สวนโชวะคิเน็น

กำหนดการ 2561 18-23 / 20-25 ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น 42,500 บาท
Gallery