E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น »TOKYO PREMIUM (A)
ทัวร์ TOKYO PREMIUM (A)
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ ฮาโกเน่ ล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติ
ฟูจิ-อิสุ-ฮาโกเน่ที่ทะเลสาบอาชิ

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
ภูเขาไฟฟูจิ ชมดอกไม้ตามฤดูกาล เดือนพฤษภาคม
ชมเทศกาลดอกพิงค์มอส เดือนมิถุนายนชม
เทศกาลดอกลาเวนเดอร์ ต้นเดือนมิถุนายนและ
กลางเดือนกรกฎาคม ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์
และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น

ไซตามะ เดินเล่นชมสถาปัตยกรรมเมืองโบราณที่
เมืองคาวาโกเอะ

โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดอาซากุสะ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านชินจูกุ อิสระเต็ม 2 วัน ให้ท่านได้เลือกเดินทางท่องเที่ยวตามใจปรารถนา วันเดินทางปี 2561

8-13 / 11-16 / 18-23 / 25-30 พฤษภาคม
8-13 / 15-20 / 22-27 มิถุนายน
6-11 / 10-15 / 20-25 / 25-30 กรกฎาคม
กำหนดการ พ.ค. - ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
Gallery