E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » TOKYO TULIP FEST
ทัวร์ TOKYO TULIP FEST
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ ชิบะ เดินชมย่านการค้าเก่าเมืองซำวำระ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ และยังเป็นโลเคชั่นสุดฮิตสาหรับถ่ายทำละครย้อนยุคทั้งไทยและญี่ปุ่น

โกเท็มบะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยแบรนด์ที่
โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและ
ความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น

โตเกียว ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ, เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายรูปคู่กับประตูสายฟ้าที่วัดอาซากุสะและอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเองในเมืองโตเกียว

ซากุระ เดินเล่นชมทุ่งดอกทิวลิปแสนงามที่เทศกาลดอกทิวลิป

นาริตะ ช้อปปิ้งของฝากก่อนกลับที่ห้างสรรพสินค้าอิออน มอลล์
กำหนดการ 12-16 เม.ย. 2562
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
Gallery