E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » Tokyo Tulip Fest (A)
ทัวร์ Tokyo Tulip Fest (A)
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ ฮาโกเน่ ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติที่ทะเลสาบอาชิ

โกเท็มบะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยแบรนด์ที่
โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและ
ความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ

โตเกียว ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ,
เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายรูปคู่กับประตูสายฟ้า
ที่วัดอาซากุสะและอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเองในเมืองโตเกียว

ซากุระ เดินเล่นชมทุ่งดอกทิวลิปแสนงามที่เทศกาลดอกทิวลิป
กำหนดการ 12-16 เม.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
Gallery