E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » Tokyo Tulip Fest (B)
ทัวร์ Tokyo Tulip Fest (B)
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ ฮาโกเน่ ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติที่ทะเลสาบอาชิ

โกเท็มบะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยแบรนด์ที่
โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและ
ความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ

โตเกียว ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ,
เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและที่วัดอาซากุสะ

ชิบะ สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณของญี่ปุ่นที่
เมืองเก่าซาวาระและอิสระช้อปปิ้งห้างดัง
ย่านนาริตะ อิออน มอลล์, เดินเล่นชมทุ่งดอกทิวลิป

อิบารากิ นมัสการองค์พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ
ที่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปบรอนซ์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
กำหนดการ 12-16 เม.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท
Gallery