E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Tulip Fest 3 Cities
ทัวร์ Tulip Fest 3 Cities
ประเทศ เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส
สายการบิน
ระยะเวลา 7 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่สวยงาม

ร็อตเตอร์ดัม เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส
เป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ซานสคันส์ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์
หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่
ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้

บรัสเซล นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส ให้ท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเที่ยวเมืองบรูจจ์ทีได้ชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งเบลเยี่ยม

แรงส์ เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นแคว้นชองปาญ-อาร์แดน ในประเทศฝรั่งเศส เมืองแรงส์ตั้งอยู่ทางตะวันออก เฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตร มีวิหารแห่งแรงส์เป็นวิหารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองแรงส์และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย

ปารีส เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีจากร้านค้าปลอดภาษี
กำหนดการ 26 มี.ค.-01 เม.ย.2562
ราคาเริ่มต้น 48,500 บาท
Gallery