E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Tulip Fest with France
ทัวร์ Tulip Fest with France
ประเทศ ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ ปารีส เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เยือนแวร์ซายส์พระราชวังที่ยิ่งใหญ่

บรูจจ์ เมืองหลวงของแค้วนฟลันเดอร์ อีกหนึ่งเมืองสวยของประเทศเบลเยี่ยม ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมือง หนึ่งของยุโรป ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดีหรือฉายาเวนิสแห่งเบลเยี่ยม หรือ Venice of the North

แอ๊นท์เวิร์ป มืองท่าสำคัญตั้งแต่อดีตและถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรของโลก

หมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบตะวันตกที่อบอุ่นมีคลองขนาดเล็กไหลผ่าน เกิดเป็นทัศนียภาพงดงาม ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์

ซานส์สคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม

อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่สวยงาม

บรัสเซลส์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ ระลึก
กำหนดการ 12-19 เม.ย.2562
ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท
Gallery