E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Tulip World Heritage Belgium-Netherland
ทัวร์ Tulip World Heritage Belgium-Netherland
ประเทศ เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
สายการบิน
ระยะเวลา 7 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ บรัสเซลลส์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส ให้ท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเที่ยวเมืองบรูจจ์ทีได้ชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งเบลเยี่ยม

เกนท์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่สวยงาม

ซานสคันส์ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี

หมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบตะวันตกที่อบอุ่นมีคลองขนาดเล็กไหลผ่าน เกิดเป็นทัศนียภาพงดงาม ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์
กำหนดการ 25-31 มี.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 49,500 บาท
Gallery