E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » World Heritage Belgium-Netherland
ทัวร์ World Heritage Belgium-Netherland
ประเทศ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
สายการบิน
ระยะเวลา 7 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ บรูจจ์ เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของ
จังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตกและได้รับการประกาศกับ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000

อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์
หรือฮอลแลนด์ อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล
และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย
ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่สวยงาม

ซานสคันส์ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์
ที่อนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บ
รวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี

หมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์
ในแบบตะวันตกที่อบอุ่นมีคลองขนาดเล็กไหลผ่าน
เกิดเป็นทัศนียภาพงดงาม ว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์

ร็อตเตอร์ดัม เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส
เป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เดลฟ์ เมืองที่มีความสวยงามและสำคัญทางประวัติศาสตร์
เนื่องจากเมืองนี้ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นที่พำนัก
ของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์แห่งออเรนจ์ พระบิดาแห่ง
ประเทศเนเธอร์แลนด์

บรัสเซล นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม
ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส
ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเที่ยวเมืองบรูจจ์
ทีได้ชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งเบลเยี่ยม
กำหนดการ 2561 24-30 ก.ย.
19-25 พ.ย.
3-9 ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 45,300 บาท
Gallery