E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Best of Germany 8D
ทัวร์ Best of Germany 8D
ประเทศ Germany
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ มิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย

โฮเฮนชวานเกา เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมือง เก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย ทะเลสาบน้อยใหญ่ ที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุด วิคที่ 2 และยังเป็น ปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็น สัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์

ฟุสเซ่น เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน

นูเรมเบิร์ก อีกหนึ่งเมืองสวยน่ารักๆ ของเยอรมัน เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามดังเดิม

แบมเบิร์ก เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993

ไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่ในรัฐบาเด้น-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ เมืองทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง

เทรียร์ เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนี โดยตั้งอยู่ในหุบเขาเที่ปกคลุมไปด้วยไร่องุ่นบนฝั่งแม่น้ำโมเซลเลอ ในเขตรัฐไรน์แลนด์-พาลาทิเนต ต่อมากลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี

มอนเชาว์ เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมัน มีถนนใจกลางเมืองที่ทอดยาวเรียงรายไปด้วยบ้านครึ่งไม้ที่มีแม่น้ำรูร์ไหลผ่านด้านหลัง โดยบ้านครึ่งไม้เหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน

โคโลญจ์ เป็นเมืองเมืองที่เก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโรมัน และยังเป็นเมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวม ตัวกันกับเยอรมันตะวันออก คนไทยเราจะรู้จักเมืองนี้ตามชื่อของน้ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ และยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมดังกล่าวมาตั้งแต่เกือบ300ปี เลข 4711

คอคเฮม เมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ ประเทศเยอรมนี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลี่ยนกัน เป็นเสน่ห์อันโรแมนติกแก่ผู้มาเยือน

บ๊อปพาร์ดและเซ้นต์กอร์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ ไหลผ่านเมืองต่างๆ และชมทัศนียภาพอันงดงามของบ้านเรือและแหล่งปลูกไวน์ที่สำคัญของเยอรมันี

แฟร้งค์เฟิร์ต เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และยังเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และยังเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป
กำหนดการ 2561 23-30 ก.ย.
11-18 พ.ย. / 25 พ.ย. - 02 ธ.ค.
02-09 ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
Gallery