E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
Package Tours ทัวร์ญี่ปุ่น
 • HELLO SENDAI 5D 3N

  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

  เยี่ยมชมวิหารทองคำที่ฮิราอิซูมิ
  ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ
  ช้อปปิ้งแบรนด์ดังและสินค้าญี่ปุ่นมากมาย
  แช่น้ำแร่ ออนเซ็น

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
 • WONDERFUL JAPAN 6D 3N

  12-17 ตุลาคม 2562

  สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน
  เดินชม วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่
  ชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่จุดชมวิวยูเมะ เทอเรซ
  ชมความงามของต้นโคเคียที่สวนโออิชิ ปาร์ค

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
 • RELAX TOKYO 5D 3N

  11-15 ตุลาคม 2562

  สักการะองค์พระใหญ่แห่งคามาคุระที่วัดโคโตขุ
  เยี่ยมชมปราสาทโอดาวาระ
  ชมความงามของต้นโคเคียที่สวนโออิชิ ปาร์ค
  ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียวที่ย่านชินจุกุ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท
 • SENDAI-NIKKO 6D 3N

  29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562

  เยี่ยมชมเมืองเก่าไอสึ-วาคามัตสึ
  คามัตสึ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ
  เพลิดเพลินกับทัศนียภาพในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
  ช้อปปิ้งแบรนด์ดังและสินค้าญี่ปุ่นมากมาย

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
 • HIGHLIGHT KYUSHU 6D 4N

  11-16 และ 18-23 ตุลาคม 2562

  สักการะเทพเจ้าที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ
  ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามค่ำคืน ณ ภูเขาอินาสะ
  เยี่ยมชมหมู่บ้านยูฟุอิน
  ชมทะเลสาบคินริน

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • AMAZING JAPAN 6D 3N

  เดินทาง 12-17 ตุลาคม 2562

  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
  ชมความงามของต้นโคเกียที่สวนโออิชิ ปาร์ค
  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุสะ
  ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ย่านชินจูกุ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
 • HOKKAIDO FLOWER 6D 4N

  เดินทาง กรกฎาคม 2562

  ชมเนินทุ่งดอกไม้ที่สวนดอกไม้ชิคิไซ
  ชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่สวนโทมิตะ
  วิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ
  อิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
 • INSIDE CHUGOKU 6D4N

  เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 62

  สักการะเทพเจ้าที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ
  สะพานคินไตเคียว สะพานอาคาชิไคเคียว
  ชมความงดงามของปราสาทฮิเมจิ
  ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
 • HOKKAIDO PANORAMA 5D 3N

  เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 62

  สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
  นํ้าตกกิงกะ นํ้าตกริวเซ
  สวนดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อน้ำสีฟ้า
  คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
 • HOKKAIDO PANORAMA 6D 4N

  เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 62

  สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
  นํ้าตกกิงกะ นํ้าตกริวเซ
  สวนดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อน้ำสีฟ้า
  คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
 • HELLO KYUSHU 5D 3N

  4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562

  สักการะเทพเจ้าที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ
  ปราสาทคาราสึ, ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ
  เยี่ยมชมหมู่บ้านยุฟุอิน ชมทะเลสาบคินริน
  สะพานแขวนโคโคโนเอะ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • HOKKAIDO AOMORI 7D 5N

  9-15, 21-27 ตุลาคม / 6-12 พฤศจิกายน 2562

  นั่งรถไฟชินคันเซ็นลอดอุโมงค์ใต้ทะเลข้ามเกาะ
  นั่งเรือชมวิวช่องแคบสึรุกะท
  สัมผัสบรรยากาศความงามของใบไม้เปลี่ยนสี
  อิสระได้เก็บและกินแอปเปิ้ลสดๆ จากต้น

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
 • DISCOVERY KYUSHU 5D3N

  พ.ค. – ก.ย. 62

  ฟุคุโอกะ ซากะ และนางาซากิ
  นมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ, ภูเขาอินาสะ
  สวนโกลฟเวอร์, สะพานเมงาเนะบาชิ
  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท