E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
Package Tours ทัวร์ญี่ปุ่น
 • HOKKAIDO FLOWER 6D 4N

  เดินทาง กรกฎาคม 2562

  ชมเนินทุ่งดอกไม้ที่สวนดอกไม้ชิคิไซ
  ชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่สวนโทมิตะ
  วิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ
  อิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
 • INSIDE CHUGOKU 6D4N

  เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 62

  สักการะเทพเจ้าที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ
  สะพานคินไตเคียว สะพานอาคาชิไคเคียว
  ชมความงดงามของปราสาทฮิเมจิ
  ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
 • HOKKAIDO PANORAMA 5D 3N

  เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 62

  สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
  นํ้าตกกิงกะ นํ้าตกริวเซ
  สวนดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อน้ำสีฟ้า
  คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
 • HOKKAIDO PANORAMA 6D 4N

  เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 62

  สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
  นํ้าตกกิงกะ นํ้าตกริวเซ
  สวนดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อน้ำสีฟ้า
  คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
 • HELLO KYUSHU 5D 3N

  4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562

  สักการะเทพเจ้าที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ
  ปราสาทคาราสึ, ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ
  เยี่ยมชมหมู่บ้านยุฟุอิน ชมทะเลสาบคินริน
  สะพานแขวนโคโคโนเอะ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • COLORFUL FLOWERS SONGKRAN

  10-15 เมษายน 2562

  สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมทีวัดโอสุ
  สวนนาบานะโนะซาโตะ, ภูเขาไฟฟูจิ
  ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น
  ชมทุ่งดอกทิวลิปเทศกาลดอกทิวลิป 2019

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
 • TOKYO Flower 5D 3N

  พ.ค. - ก.ย. 2562

  สักการะองค์พระใหญ่ที่วัดโคโตขุ
  ชมภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดอาซากุสะ
  อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ ย่านชินจูกุ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
 • HOKKAIDO AOMORI 7D 5N

  12-18 เมษายน 2562

  หุบเขาจิโกขุดานิ, ทะเลสาบโทยะ
  นั่งกระเช้าสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ
  ชมกำแพงหิมะฮักโกดะ
  ปราสาทฮิโรซากิ, คลองโอตารุ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
 • ENJOY KYUSHU 5D 3N

  เมษายน - พฤษภาคม 2562

  สักการะ ศาลเจ้าดาไซฟุ
  สวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู
  ชมวิวยามคํ่าคืนบนยอดเขาอินาสะ
  พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท
 • UNSEEN SOUTH KYUSHU 6D 4N

  12-17 เมษายน 2562(เทศกาลสงกรานต์)

  นมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ
  ช่องเขาทาคาชิโฮะ, ศาลเจ้าทาคาชิโฮะ
  ชมความสวยงาม เกาะซากุระจิมะ
  สัมผัสประสบการณ์ อบทรายร้อน

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
 • TOKYO TULIP FEST 5D 3N

  12-16 เมษายน 2562(เทศกาลสงกรานต์)

  เดินชมย่านการค้าเก่าเมืองซาวาระ
  ภูเขาไฟฟูจิ, ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น
  ชมดอกทิวลิปแสนงามที่เทศกาลดอกทิวลิป
  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • HOKKAIDO SONGKRAN 7D 5N

  12-18 เมษายน 2562

  ขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่ มารีน ปาร์ค นิกซ์
  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ, คลองโอตารุ
  เข้าสักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึ
  อิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท
 • HIGHLIGHT KYUSHU SONGKRAN

  12-17 เมษายน 2562

  ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามค่ำคืน ณ ภูเขาอินาสะ
  สวนโกลฟเวอร์, ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ
  เยี่ยมชมหมู่บ้านยุฟุอิน ชมทะเลสาบคินริน
  พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขำปู

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • CHARMING SAKURA 6D3N

  11-16 เมษายน 2562

  สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึที่วัดโทไดจิ
  ชมเทศกาลดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ
  ขึ้นชมความงาม ภูเขาไฟฟูจิ
  ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่มิตซุย เอาท์เล็ต

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
 • SAKURA WORLD HERITAGE 5D3N

  5-9 เมษายน 2562

  ชมความงามของดอกซากุระที่สวนโอคาซากิ
  หมู่บ้านชิราคาว่าโก,ซันมาชิซูจิ
  ชมเทศกาลประดับไฟ สวนนาบาโนะซาโตะ
  ปราสาทโอซาก้า, ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
 • SAKURA KYUSHU 5D3N

  28 มีนาคม – 1 เมษายน / 5 – 9 เมษายน 62

  สักการะศาลเจ้าดาไซฟุ
  ชมความงามของดอกซากุระที่สวนโอมุระ
  สวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู
  ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามค่ำคืน ณ ภูเขาอินาสะ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
 • SAKURA kansai chubu 5D34N

  5-9 เมษายน 2562

  ชมดอกซากุระที่สวนโอคาซากิ
  วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี
  ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
  อิสระเต็มวันที่เมืองโอซาก้า

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 52,500 บาท
 • JAPAN WORLD HERITAGE 6D4N

  10-15 เมษายน 2562

  หมู่บ้านชิราคาว่าโก
  ขึ้นชมความงามภูเขาไฟฟูจิ
  ชมทุ่งดอกทิวลิปแสนสวย
  อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ย่านชินจูกุ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท
 • HOKKAIDO HAKODATE SAKURA 5D3N

  27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562

  ชมซากุระที่สวนโกเรียวคาขุ
  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ
  นั่งกระเช้าสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ
  วิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
 • HOKKAIDO HAKODATE 6D 4N

  5-10 / 11-16 / 13-18 เมษายน 2562

  หุบเขาจิโกขุดานิ,ทะเลสาบโทยะ
  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ
  นั่งกระเช้าสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ
  ช้อปปิ้งสินค้าของฝากที่อิออน มอลล์

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
 • HOKKAIDO ASAHIKAWA SAKURA 5D3N

  27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562

  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมสวนซากุระ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด,โรแมนติคของคลองโอตารุ
  อิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
 • ENJOY HOKKAIDO 6D4N

  5-10 เมษายน 2562

  ลิ้มรสสุดยอดราเม็งที่หมู่บ้านราม็ง
  เพลิดเพลินช้อปปิ้งที่อิออน มอลล์
  สุดแสนโรแมนติคกับคลองโอตารุ
  อิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
 • DISCOVERY KYUSHU 5D3N

  28 มีนาคม – 1 เมษายน / 5 – 9 เมษายน 62

  ฟุคุโอกะ ซากะ และนางาซากิ
  นมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ, ภูเขาอินาสะ
  สวนโกลฟเวอร์, สะพานเมงาเนะบาชิ
  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • DISCOVERY KYUSHU 5D3N

  พ.ค. – ก.ย. 62

  ฟุคุโอกะ ซากะ และนางาซากิ
  นมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ, ภูเขาอินาสะ
  สวนโกลฟเวอร์, สะพานเมงาเนะบาชิ
  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
 • Hokkaido Blossom 6D4N

  15-20 / 17-22 / 23-28 พฤษภาคม 2562

  ชมความงามของทุ่งชิบะซากุระหรือดอกพิงค์มอส ชมความงามของทุ่งดอกทิวลิป
  สุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ
  อิสระเต็มวันท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท