E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
Package Tours นิวซีแลนด์
 • นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน

  เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 2561

  ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
  ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
  นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า
  ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์ ล่องเรือกลไฟโบราณ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 93,500 บาท
 • นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน

  เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 2561

  ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
  ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์
  นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์
  ชมปราสาทลาร์นัค ชมนกเพนกวิ้นสีน้ำเงิน

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท
 • นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

  เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 2561

  ควีนส์ทาวน์- แอร์โรว์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวน์
  ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู
  ชมโชว์ตัดขนแกะ นั่งสกายไลน์กอนโดล่า
  ล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์ ...

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 71,900 บาท
 • นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

  เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 2561

  ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์
  -ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์
  ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า
  พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 72,500 บาท
 • นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน

  เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 2561

  อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท
  ชมความงามของเกาะเหนือ
  ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์
  ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 59,500 บาท
 • นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน

  เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 2561

  ชมหมู่บ้านของชาวฮอบบิท
  ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
  ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ
  ชมการแสดงของชาวเมารี

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 60,500 บาท
 • นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

  เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 2561

  ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า
  ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู
  ชมยอดเขาแคชเมียร์
  พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท
 • นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน

  เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 2561

  ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
  ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์
  นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์
  ชมปราสาทลาร์นัค ชมนกเพนกวิ้นสีน้ำเงิน

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 93,300 บาท
 • นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน

  เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 2561

  ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
  ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
  นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า
  ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์ ล่องเรือกลไฟโบราณ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 90,500 บาท
 • นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

  เดินทาง มี.ค. - ก.ค. 2561

  ควีนส์ทาวน์- แอร์โรว์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวน์
  ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู
  ชมโชว์ตัดขนแกะ นั่งสกายไลน์กอนโดล่า
  ล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์ ...

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 68,500 บาท
 • นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน

  เดินทาง เม.ย. - ก.ค. 2561

  ควีนส์ทาวน์- แอร์โรว์ทาวน์-เทคาโป-วานาก้า
  ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู
  ชมโชว์ตัดขนแกะ ชมทะเลสาบสีเทอควอยซ์
  อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ฟาร์มปลาแซลมอน ...

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 74,500 บาท