E-Newsletter

Followme
Package Promotions
Package Tours จอร์เจีย-อาเซอร์ไบจาน
 • Amazing Caucasus 8 D

  มีนาคม - พฤษภาคม 2563

  อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน
  ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 61,900 บาท
 • Wow Azerbaijan-Georgia

  พ.ค. - พ.ย. 2563

  อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
  ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain
  ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden
  อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,และอาหารพื้นเมือง

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • JEWEL OF GEORGIA

  พ.ค. - พ.ย. 2563

  จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
  เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,และอาหารพื้นเมือง

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
 • Hot Hit Azerbaijan-Georgia

  พ.ค. - พ.ย. 2563

  อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
  ชมภูเขาโคลน ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,และอาหารพื้นเมือง

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
 • Caucasus 2 Countries

  พ.ค. - พ.ย. 2563

  จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  ชมทะเลสาบเซวาน พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน
  ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • ฉันและเธอ GEORGIA-ARMENIA

  12-18 เมษายน 2563

  จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 7 วัน 5 คืน
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  ชมทะเลสาบเซวาน
  ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • เพราะเราคู่กัน GEORGIA-AZERBAIJAN

  12-18 เมษายน 2563

  จอร์เจีย-อาเซอร์ไบจาน 7 วัน 5 คืน
  สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
  ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain
  ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
 • GEORGIA MY LOVE KUTAISI-BATUMI

  12-18 เมษายน 2563

  จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน
  สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
  ดื่มดํ่าแสงสีกรุงทบิลิซี่
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • CHARTER GEORGIA COOLY FRESH

  12-18 เมษายน 2563

  จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน
  สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
  ดื่มดํ่าแสงสีกรุงทบิลิซี่
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • JEWEL OF CAUCASUS

  11-16 เมษายน 2563

  จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน
  สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
  ดื่มดํ่าแสงสีกรุงทบิลิซี่
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 37,500 บาท
 • HIGHLIGHT OF CAUCASUS

  11-16 เมษายน 2563

  จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน
  ชมปราสาทราบาตี
  เที่ยวเมืองนํ้ำแร่บอร์โจมี
  ชิมไวน์รสเลิศ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
 • Wow Azerbaijan-Georgia

  12-18 มี.ค. / 26 มี.ค.- 1 ม.ย. 2563

  อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
  ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain
  ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden
  ชมเมืองถํ้าอุพลิสชิเค่

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
 • Georgia Cooly Fresh

  12-18 มี.ค. / 26 มี.ค.- 1 ม.ย. 2563

  ประเทศจอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
  ทบิลิซี-บอร์โจมิ-กอรี-อุพลิสชิเค่-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี
  ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
 • Fantastic Azerbaijan-Georgia

  9-16 เม.ย / 30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563

  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain
  ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden
  ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • TOP HIT 2 Caps Georgia - Uzbekistan

  เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 2563

  จอร์เจีย -อุซเบกิสถาน 8 วัน 6 คืน
  ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิชชิเค่-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี กรุงทาชเค้นต์
  พิเศษมื้ออาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
 • Amazing Caucasus 8 D

  12-19 เมษายน 2563

  อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน
  ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 63,500 บาท
 • Georgia in Dreams

  ม.ค.- พ.ค. 2563

  เที่ยวประเทศจอร์เจีย 5 วัน 3 คืน
  สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
  ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่
  ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 34,500 บาท