E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
Package Tours ยุโรป
 • Tulip Blossom

  15-21 พ.ค.2562

  เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 7 วัน
  ชมเทศกาลดอกไม้ ณ สวนคอยเคนฮอฟ
  ถ่ายรูปกับวิหารโคโลญจ์
  เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 54,500 บาท
 • Charming East Europe

  17-24 พ.ค.2562

  เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 8 วัน
  ชมบรรยากาศเมืองเก่านูเรมเบิร์ก
  เข้าชมหมู่ปราสาทปราค
  เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • Tulip Fest with France

  13-20 พ.ค.2562

  ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน
  ชมเทศกาลดอกไม้ ณ สวนคอยเคนฮอฟ
  ชมหมู่บ้านกังหันลมของชาวฮอลแลนด์
  ชมเมืองปารีส เข้าพระราชวังแวร์ซายส์

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 53,500 บาท
 • Best of Italy North

  เดินทาง 18 - 24 พ.ค.2562

  อิตาลีเหนือ 7 วัน
  โรม-ปิซ่า-ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน เจนัว-โคโม่-มิลาน ช้อปปิ้ง Fidenza Village Outlet

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
 • Tulip World Heritage Belgium-Netherland

  14-20 พ.ค.2562

  เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน
  ชมเมืองบรัสเซลลส์ จัตุรัสแกรนด์เพลส
  เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส
  ชมหมู่บ้านกีธูร์น และช้อปปิ้ง Batavia Stad Fashion Outlet

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • Baltic Beautiful 4 Caps

  18-24 พ.ค. / 14-20 มิ.ย.2562

  ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์ 7 วัน ชม 4 เมืองหลวงดัง วิลนีอุส ริก้า ทาลลินน์ เฮลซิงกิ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • อิตาลี - ฝรั่งเศส 7 วัน

  22-28 พ.ค./ 10-16 มิ.ย. 2562

  มิลาน-เจนัว-โมนาโค มอนติคาร์โล-นีซ-กราซ-คานส์-โคโม พักCLUB MED OPIO คลับเมด โอปิโอ 2 คืน

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
 • อิตาลี - ฝรั่งเศส

  20 - 26 พ.ค.2562

  มิลาน-เจนัว-ชิงแควเตรเร-โมนาโค มอนติคาร์โล-นีซ-กราซ-คานส์-โคโม ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ ณ เอ้าท์เลท เซอร์ราวาลเล

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • Tulip World Heritage Belgium-Netherland

  30 เม.ย.- 6 พ.ค. / 1-7 พ.ค.2562

  เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 9 วัน
  ชมเทศกาลดอกไม้ ณ สวนคอยเคนฮอฟ
  ชมเมืองบรสั เซลลส์ จตุรัสแกรนด์เพลส

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 52,300 บาท
 • Tulip Blooming

  9-17 เม.ย. / 10-18 เม.ย.2562

  เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 9 วัน
  ชมเทศกาลดอกไม้ ณ สวนคอยเคนฮอฟ
  ชมเมืองบรสั เซลลส์ จตุรัสแกรนด์เพลส
  เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 73,500 บาท
 • Tulip Paradise

  10-17 เม.ย.2562

  ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน
  ชมเทศกาลดอกไม้ ณ สวนคอยเคนฮอฟ
  ถ่ายรูปกับวิหารโคโลญจ์ ชมเมืองปารีส
  เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 80,900 บาท
 • Europe Scenic Route

  08-17 เม.ย.2562

  เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวีเนีย-อิตาลี 10 วัน
  ชมบรรยากาศที่งดงามของทะเลสาบเบลด
  เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
  ชมเมืองสุดโรแมนติกที่เจนัว

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท
 • Special Austria-Czech-Slovak

  เม.ย.- พ.ค. 2562

  ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค 6 วัน 3 คืน
  เยือนเมืองเก่าแก่แห่งพิวเซ่น
  ถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา
  ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดนตรี

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 36,500 บาท
 • Europe Classic Reroute

  10-18 เม.ย.2562

  ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน
  เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน
  ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe
  มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท
 • Europe Perfect Route

  9-16 เม.ย.2562

  เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
  ขึ้นจุงฟราวฉายา Top of Europe
  เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
  ชมเมืองเวนิส พร้อมช้อปปิ้งมิลานเมืองแห่งแฟชั่น

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 84,500 บาท
 • Charming East Europe

  13-20 เม.ย. 2562

  เยอรมัน-เช็ค-สโลวาเกีย-ออสเตรีย 8 วัน
  ชมบรรยากาศเมืองเก่านูเรมเบิร์ก
  เข้าชมหมู่ปราสาทปราค
  เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
 • Tulip Blossom

  11-18 เม.ย.2562

  เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน
  ชมเทศกาลดอกไม้ ณ สวนคอยเคนฮอฟ
  ถ่ายรูปกับวิหารโคโลญจ์
  เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 73,900 บาท
 • Nice Swiss 8 Days

  10-17 เมษายน 2562

  นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
  ชมศาลาไทยในโลซานน์
  เที่ยวเซอร์แมทเมืองในหุบเขา
  นั่งรถไฟขึ้นเขากอเนอร์กรัท

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 90,900 บาท
 • Europe Panorama

  9-17 เม.ย.2562

  อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์
  ชมหอเอนปิซ่า และล่องเรือสู่เกาะเวนิส
  ชมวิวน้ำตกไรน์
  นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 82,900 บาท
 • Europe Miracle

  8-17 เม.ย.2562

  เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลเวเนีย-อิตาลี 10 วัน
  ชมเมืองในหุบเขาในอินน์สบรูคแห่งแคว้นทิโรล
  ถ่ายรูปกับมุมสุดฮิตกับ View Point ในฮอลสตัท
  เที่ยวเมือง Unseen เบลด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 84,900 บาท
 • Wonderful Swiss-France

  9-16 เม.ย.2562

  สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน
  ขึ้นจุงฟราว ฉายา Top of Europe
  ชมเมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศยอดฮิต
  หอเอนเมืองปิซ่า และชมกรุงโรม

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 84,900 บาท
 • Europe Classic Reroute

  7-16 เม.ย. / 9-18 เม.ย. / 11-20 เม.ย. 62

  อิตาลี-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
  ขึ้นจุงฟราว ฉายา Top of Europe
  ชมเมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศยอดฮิต
  หอเอนเมืองปิซ่า และชมกรุงโรม

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท
 • Europe Romantic Route

  11-19 เม.ย.2562

  เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิส-อิตาลี 9 วัน 6 คืน
  นั่งรถไฟสาย Bernina Express
  เข้าชมปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
  ชมเมืองสุดโรแมนติกที่โคโม่

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 83,500 บาท
 • Charming East Europe

  11-20 เม.ย. 2562

  เยอรมัน-เช็ค-สโลวาเกีย-ออสเตรีย 10 วัน
  ชมบรรยากาศเมืองเก่านูเรมเบิร์ก
  ชมวิวสวยแบบพาโนรามาที่ฮอลสตัท
  เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
 • Best of Swiss 9 Days

  10 - 18 เม.ย.2562

  นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
  เดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเก้น
  เที่ยวเซอร์แมทเมืองในหุบเขา
  แวะชมน้ำตกไรน์

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 104,900 บาท
 • Europe Classic

  13-21 เม.ย.2562

  อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน
  ขึ้นจุงฟราว ฉายา Top of Europe
  สู่ มหานครปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซน

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 87,900 บาท
 • Europe Classic 4 Countries

  9-18 เม.ย.2562

  อิตาลี-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
  ขึ้นจุงฟราว ฉายา Top of Europe
  สู่ มหานครปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซน

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 92,500 บาท
 • Eastern Europe Classic

  13-19 เม.ย.2562

  เข้าชม 3 ปราสาทดัง
  เที่ยวบูดาเปสต์พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  ชมทัศนียภาพที่งดงามในบราติสลาวา

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 66,500 บาท
 • Mono Swiss 7 Days

  เมษายน 2562 (ช่วงสงกรานต์)

  บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่น
  นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
  ชมศาลาไทยในโลซานน์
  เที่ยวเซอร์แมทเมืองในหุบเขา

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 80,900 บาท
 • Mono Austria

  13-19 เม.ย.62

  ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน
  ชมพระราชวังเชิร์นบรุน เดินเล่นในซาลสเบิร์ก
  เซ้นต์วูล์ฟกังและฮอลสตัท
  เข้าชมเหมืองเกลือด้วยการล่องเรือและสไลเดอร์

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 68,900 บาท
 • CROATIA Wonder

  11-18 เม.ย./ 1-8 พ.ค. 2562

  โครเอเชีย 8 วัน
  ซาเกรบ-โอพาเทีย-พลิตวิเซ่-ซาดาร์-สปลิท
  ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ซีเบนิค
  ชมทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ที่อุทยานพลิทวิเซ่

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท
 • Tulip Fest with France

  12-19 เม.ย.2562

  ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน
  ชมเทศกาลดอกไม้ ณ สวนคอยเคนฮอฟ
  ชมหมู่บ้านกังหันลมของชาวฮอลแลนด์
  ชมเมืองปารีส เข้าพระราชวังแวร์ซายส์

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท
 • Best Italy South

  เดินทาง 11-19 เม.ย.2562

  อิตาลีใต้ 9 วัน
  โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล-คาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้
  ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน-
  ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ชิมสปาเก็ตตี้หมึกดำ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 78,300 บาท
 • Tulip World Heritage Belgium-Netherland

  14-20 พ.ค.2562

  เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน
  ชมเมืองบรัสเซลลส์ จัตุรัสแกรนด์เพลส
  เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส
  ชมหมู่บ้านกีธูร์น และช้อปปิ้ง Batavia Stad Fashion Outlet

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • ScaN Group 2 Countries

  15-21 พ.ค. / 7-13 มิ.ย.2562

  เดนมาร์ก-สวีเดน 7 วัน
  ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa-Museum
  เข้าชม ปราสาทโรเซนบอร์ก
  ถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 57,300 บาท
 • Best Scan 4 Caps 8 days

  18-25 พ.ค. / 8-15 มิ.ย.2562

  ฟินแลนด์-สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก
  เที่ยว 4 ประเทศ แถบสแกนดิเนเวีย ดินแดนยุโรปเหนือ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
 • Mono Austria

  19-25 มิ.ย.2562

  ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน
  เต็มอิ่มเที่ยวออสเตรีย ชมพระราชวังเชิร์นบรุน
  เซ้นต์วูล์ฟกังและฮอลสตัท
  ชมเหมืองเกลือด้วยการล่องเรือและสไลเดอร์

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 58,500 บาท
 • Summer ScaN 3 Caps 8 days

  22-29 ก.ค.2562

  เที่ยว 3 ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย
  เที่ยวเมืองใหม่ๆ ใน สวีเดน นอร์เวย์และเดนมาร์ก สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
 • Mono Italy South

  เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 62

  อิตาลีใต้ 8 วัน
  โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล-คาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้
  ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน-
  ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ชิมสปาเก็ตตี้หมึกดำ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 53,500บาท
 • Eastern Europe Classic

  18-24 พ.ค. / 19-25 มิ.ย.2562

  ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 7 วัน
  พระราชวังเชิร์นบรุน, ปราสาทครุมลอฟ และหมู่ปราสาทปราค
  เที่ยวบูดาเปสต์พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
 • Mono Austria

  18-24 พ.ค.62

  ชมพระราชวังเชิร์นบรุน เดินเล่นในซาลสเบิร์ก
  ชมความงดงามราวภาพวาดกับทัศนียภาพของเซ้นต์วูล์ฟกังและฮอลสตัท
  เข้าชมเหมืองเกลือด้วยการล่องเรือและสไลเดอร์

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 51,300 บาท
 • EUROPE CLASSIC REROUTE

  17-25 พ.ค. / 21-29 มิ.ย.2562

  ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน
  เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน
  ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe
  ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
 • Mono England

  15-20 มิ.ย.2562

  อังกฤษ 6 วัน
  ชมสโตนเฮ้นจ์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์
  เพลิดเพลินในวอร์เนอร์สบราเธอร์ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านในกลางเมืองลอนดอน

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • UK so CooL

  15 - 23 พ.ค.2562

  อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 9 วัน
  สู่มหานครลอนดอน ชมสโตนเฮ้นจ์
  เที่ยวอ๊อกซ์ฟอร์ด เข้าชม Harry Potter Studio
  ถ่ายรูปกับสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 68,900 บาท
 • SuperB Poland

  เม.ย. - พ.ค. 2562

  โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน
  กรุงวอร์ซอ นำชม พระราชวังลาเซียนกี้
  เมืองคราคูฟ ชมภายนอกพระราชวังวาเวล
  เมืองเชสโตโชว่า เข้าชม วิหารจัสนาโกรา

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท