E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
Package Tours ออสเตรเลีย
 • บริสเบน-โกลด์โคสต์ 4 วัน 2 คืน

  มิ.ย. - ธ.ค. 62

  ตื่นตากับโลกแห่งภาพยนตร์มูฟวี่เวิลด์
  สนุกสนานกับกิจกรรมจับปูยักษ์
  ชมสวนผลไม้เขตร้อน

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน 2 คืน

  มิ.ย. - ธ.ค. 62

  เพิร์ธ-ชมเมือง-ฟรีแมนเทิล-ชมแม่น้ำสวอน-อิสระเที่ยวเต็มวัน
  ช้อปปิ้งจุใจที่วอเตอร์ทาวน์เอ๊าท์เลท
  ล่องเรือชมแมวน้ำ เพนกวิ้น ณ Penguin Island

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
 • ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วัน 3 คืน

  เดินทาง มิ.ย. - ธ.ค. 2562

  ชมเมืองซิดนีย์ และล่องเรือในอ่าวที่งดงามที่สุด
  นั่งกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพ
  ของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น
  ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
 • บริสเบน-โกลด์โคสต์ 6 วัน 3 คืน

  09-14 มี.ค. / 11-16 เม.ย./ 01-06 พ.ค.62

  ตื่นตากับโลกแห่งภาพยนตร์มูฟวี่เวิลด์
  สนุกสนานกับกิจกรรมจับปูยักษ์
  ชมความงามถ้ำหนอนเรืองแสง
  พร้อมช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,500 บาท
 • ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน 3 คืน

  เดินทาง มิ.ย. - ธ.ค. 2562

  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
  เที่ยวชมวนอุทยานบลูเม้าท์เท่น
  ล่องเรือชมปลาโลมา
  นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อตะลุยเนินทราย

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 42,500 บาท
 • ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น 5 วัน 3 คืน

  เดินทาง มิ.ย. - ธ.ค. 2562

  ชมเมืองซิดนีย์ และล่องเรือในอ่าวที่งดงามที่สุด
  เที่ยววนอุทยานบลูเม้าท์เท่น
  นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า
  พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,500 บาท
 • เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป 5 วัน 2 คืน

  เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 2562

  ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองแห่งศิลปะ
  ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป
  ชมโรงงานช็อคโกแลต
  พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท