E-Newsletter

Followme
Package Promotions
Package Tours ฮ่องกง
 • ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) 3 วัน 2 คืน

  เดินทาง เม.ย. - ส.ค. 62

  ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา
  นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
  ชมโชว์แสง สี เสียงSYMPHONY OF LIGHT
  พักโรงแรม4ดาว Free…SIM Card (4G)

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
 • ฮ่องกง (นองปิง 360) มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

  เดินทาง เม.ย. - ส.ค. 62

  ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา
  ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHT
  พิเศษสุด สุด!!! นั่งรถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ที่สุดยาวในโลกสู่มาเก๊า

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
 • ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา)เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

  เดินทาง เม.ย. - ส.ค. 62

  ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
  ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHT
  เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท