E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ญี่ปุ่น » JAPAN KAMIKOCHI 6D4N
ทัวร์ JAPAN KAMIKOCHI
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์

กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก ที่ได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก, สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตผู้คนที่ ตลาดเช้าทาคายาม่าเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ แห่งเมืองทาคายามะ

คานาซาว่า เยี่ยมชมสวนญี่ปุ่น เคนโรคุเอ็น ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 สวยที่คนญี่ปุ่นต้องไปซักครั้งในชีวิต

นากาโนะ ชม อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ หุบเขาที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ล้อมรอบด้วยผืนป่าเขียวขจี และแม่น้ำที่ใสสะอาด, ชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกจดทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ

นาโกย่า อิสระให้ท่านเดินทางท่องเที่ยวในเมืองนาโกย่าด้วยตัวท่านเอง 1 วันเต็ม

มิเอะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ นากาชิม่า แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท, ชมทุ่งดอกเนโมฟิล่า และชมเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่ สวนนาบานะโนะซาโตะ
กำหนดการ 19-24 เมษายน / 1-6 พฤษภาคม 2567
ราคาเริ่มต้น 48,995 บาท
Gallery