E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ยุโรป Big Snow Scan 3 Caps 9 Days
ทัวร์ Big Snow Scan 3 Caps 9 Days
ประเทศ สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก
สายการบิน
ระยะเวลา 9 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ สต็อคโฮล์ม เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รับ ฉายาว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อย

ออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อมัลโมยา เกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่สวยงามมากและมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่ง เป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญ

เบอร์เก้น เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ฟลัม ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็น ธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก
กำหนดการ ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 5 ม.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 74,300
Gallery