E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์แอฟริกา » COLORFUL OF MOROCCO 9D6N
ทัวร์ COLORFUL OF MOROCCO 9D6N
ประเทศ โมร็อคโค
สายการบิน
ระยะเวลา 9 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ คาซาบลังก้า เมืองที่คนทั่วโลกรู้จักและอาจรู้จักมากกว่าราชอาณาจักรโมรอคโคด้วยซ้ำเพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและ เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้วยังถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่อง Casablanca โดยที่ไม่ได้ถ่ายทำในคาซาบลังก้าเลย

ราบัต เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปีค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส และเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง และทำเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม

เออร์ฟูด์ เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้าที่เดินทางมาจากทางตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอารเบียและซูดานในแอฟริกา

เฟส เมืองหลวงเก่าในศตวรรษที่ 8 ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมรอคโค

เมอร์ซูก้า เมืองแห่งทะเลทราย ที่มีกิจกรรมอันตื่นตาตื่นใจทั้งตั้งแคมป์กลางทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นและสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย

มาราเกช เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด
กำหนดการ 2563 26 ก.ย.- 04 ต.ค. / 13-21 ต.ค. / 22-30 ต.ค./ 28 พ.ย.-06 ธ.ค. / 5-13 ธ.ค.2563
ราคาเริ่มต้น 51,500 บาท
Gallery