E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » East Europe Classic
ทัวร์ East Europe Classic
ประเทศ ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอรมัน
สายการบิน
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ เวียนนา เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย
อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี
และ ธรรมชาติที่งดงาม และชมความงดงามในอีกรูปแบบหนึ่ง
ของเมืองฮอลสตัท ที่งดงามในแถบยุโรปตะวันออก

บราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค
ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองหลวงและ
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค

ซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลงของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ต
ที่มีชื่อดังก้องโลก และยังใช้ฉากสถานที่ในการถ่ายทำ
ภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์”

ปราก เมืองหลวงแห่งปราค ที่เต็มไปด้วย
กลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล
และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราค
พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย

อิงโกลสตัดท์ เมืองหนึ่งที่เป็นเมืองในรัฐอิสระของ
แคว้นบาวาเรียในประเทศสหพันธรัฐเยอรมันี
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบใจกลางแคว้นบาวาเรีย
และเป็นส่วนหนึ่งของเมืองมิวนิค ที่ตั้งของชิคเอ๊าท์เล็ต
ที่มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย

อูล์ม อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง
ของประเทศเยอรมัน อีกทั้งยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ
นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ฟุสเซ่น ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี
ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามา
ตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของ
กษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่

การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น ตั้งอยู่กลางเทือกเขาแอลป์
เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต้
ที่ตั้งของยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน

ซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลงของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ต
ที่มีชื่อดังก้องโลก และยังใช้ฉากสถานที่ในการถ่ายทำ
ภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์”
กำหนดการ 5-11 เม.ย. / 26 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
Gallery