E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » HOKKAIDO - HAKODATE
ทัวร์ HOKKAIDO - HAKODATE
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ โทยะ ชมความงามของทะเลสาบ
ที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ,
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ
และทะเลสาบโทยะ, เยี่ยมชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว

ฮาโกดาเตะ ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นที่
สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ, เดินเล่นชมเมือง
ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา
ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของ
สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป, นั่งกระเช้าสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน

โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิว
สุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์
แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง ที่ยังคงกลิ่นอายของ
อารยธรรมญี่ปุ่นแต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก
เพลิดเพลินกับสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ซัปโปโร เข้าสักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึ
ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโด,
ช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่
เพลินตากับสินค้ามากมายหลายแบรนด์
และอิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
กำหนดการ 14-19 เม.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
Gallery