E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » KANAZAWA SAKURA
ทัวร์ KANAZAWA SAKURA
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก ซึ่งได้รับเลือก
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

ทาคายาม่า เยี่ยมชม ทาคายาม่าจินยะ
หรือ จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า
และเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ

โทยาม่า เดินเล่นชมวิวที่สวนสาธารณะใจกลางเมือง
โทยาม่าที่สวนคันซุย ปาร์ค และเยี่ยมชมสตาร์บัค
ที่ถูกจัดอันดับว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่น,
ชมวิวจากบนยอดตึกที่ทำการรัฐบาลโทยาม่า
สามารถชมวิวเมืองโทยาม่าได้ 360 องศา

คานาซาว่า ชมดอกซากุระที่บานสะพรั่ง
ไปทั่วบริเวณปราสาทคานาซาว่า, เยี่ยมชมสวนญี่ปุ่น
เคนโรคุเอ็น ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 สวน
ที่คนญี่ปุ่นต้องไปซักครั้งในชีวิต

เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี
ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่ม
สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมเสาโทริอิ ณ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กม.

โอซาก้า ชมสวนลอยฟ้าที่ตึกอุเมดะ สกาย,
และอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ, อิออน มอลล์
กำหนดการ 10-14 / 11-15 เม.ย. 2561
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
Gallery