E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์นิวซีแลนด์ » นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน
ทัวร์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน
ประเทศ นิวซีแลนด์
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ อ็อคแลนด์ ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์
เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบ
และชมภูเขาไฟที่ดับ แล้ว ชมเมืองท่า
และเป็นศูนย์รวมการค้าและเศรษฐกิจของเกาะเหนือ

ถ้ำไวโตโม่ ชมถ้ำหินงอก หินย้อย ล่องเรือ
ชมตัวหนอนเรืองแสง

มาตามาตา ที่ตั้งของหมู่บ้านของชาวฮอบบิท
( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลัง
ของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท

โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ
เพลิดเพลินกับการสาธิตการตัดขนแกะ
การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ ชมปลาเทร้าหลากหลายพันธุ์
และนกกีวี และทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี
พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมืองแบบเมารี

เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโป
เป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด
และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
กำหนดการ 2561 28 มี.ค. - 01 เม.ย. /
04-08 เม.ย. / 18-22 เม.ย. /
01-05 พ.ค. / 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. /
13-17 มิ.ย. / 27 มิ.ย. - 01 ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 60,500 บาท
Gallery