E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์นิวซีแลนด์ » นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน
ทัวร์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน
ประเทศ นิวซีแลนด์
สายการบิน
ระยะเวลา 9 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ ไคร้สท์เชิร์ช เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ
ที่มีทัศนียภาพคล้ายเมืองอังกฤษมากที่สุด

เทคาโป ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า
ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขา
ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ

ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู
เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ดื่มด่ำกับความงาม
ของเมืองควีนส์ทาวน์ นำท่านล่องเรือกลไฟโบราณ
ที่มีความเก่าแก่เกือบร้อยปี ชมการแสดงการตัดขนแกะ
และการต้อนแกะจากสุนัขแสนรู้

ไคคูร่า เมืองแห่งการล่าปลาวาฬ
ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่มีการล่าปลาวาฬ
นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬที่ส่วนใหญ่มาหากิน
บริเวณเมืองไคคูร่าแห่งนี้

อ็อคแลนด์ ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์
เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบ
และชมภูเขาไฟที่ดับแล้ว

ถ้ำไวโตโม่ ชมถ้ำหินงอก หินย้อย ล่องเรือ
ชมตัวหนอนเรืองแสง

โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ
ชมการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
ชมปลาเทร้าหลากหลายพันธุ์ และนกกีวี
และทานอาหารค่ำ อาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี
พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง
กำหนดการ 2561 24-31 มี.ค. /
01-08 เม.ย. / 15-22 เม.ย. /
01-08 พ.ค. / 29 พ.ค. - 05 มิ.ย. /
09-16 มิ.ย. / 23-30 มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 90,500 บาท
Gallery