E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์นิวซีแลนด์ » นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน
ทัวร์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน
ประเทศ นิวซีแลนด์
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ เทคาโป ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า
ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ

เม้าท์คุก ยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,755 เมตร
ยอดเขาที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์

ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู
เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ดื่มด่ำกับความงามของเมืองควีนส์ทาวน์ ล่องเรือไปบนทะเลสาบกับเรือกลไฟโบราณ
ชมการตัดขนแกะและสุนัขต้อนแกะ

ไคคูร่า เมืองแห่งการล่าปลาวาฬ
ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่มีการล่า
ปลาวาฬอย่างมาก นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ
ที่ส่วนใหญ่มาหากินบริเวณเมืองไคคูร่าแห่งนี้

ไคร้สท์เชิร์ช เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ
ชมความงามของพฤกษศาสตร์
ชมยอดเขาแคชเมียร์ ที่ท่านสามารถมองเห็นเมืองไคร้สท์เชิร์ช ได้ทั้งเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน
กำหนดการ 2561 07-12 ส.ค. / 28 ส.ค.- 02 ก.ย.
11-16 ก.ย. / 25-30 ก.ย.
09-14 ต.ค. / 23-28 ต.ค.
13-18 พ.ย. / 26 พ.ย.-01 ธ.ค.
09-14 ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 72,500 บาท
Gallery