E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ยุโรป » Tulip Paradise
ทัวร์ Tulip Paradise
ประเทศ ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ ปารีส เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เยือนพระราชวังที่ยิ่งใหญ่

บรัสเซลส์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส ให้ท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่สวย

กรุงเฮก เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและร็อตเตอร์ดัม เป็นที่ตั้งของรัฐสภาและเป็นที่ตั้งของศาลโลก

ร็อตเตอร์ดัม เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส เป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

หมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบตะวันตกที่อบอุ่นมีคลองขนาดเล็กไหลผ่าน เกิดเป็นทัศนียภาพงดงาม ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์
กำหนดการ 15-22 มี.ค. / 20-27 มี.ค. / 24-31 มี.ค.2563
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
Gallery